TT/VVMH

   

   Bộ phận kế toán của Ray sẽ xác nhận đến của quý khách hàng qua điện thoại hoặc email cá nhân sau khi đã nhận được thanh toán.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RAY

NGÂN HÀNG: ACB - CHI NHÁNH SÀI GÒN

SỐ TÀI KHOẢN: 234 080 239
THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

TÊN TÀI KHOẢN: (ÔNG) TRẦN NHẬT LÂM

NGÂN HÀNG: VIETCOMBANK - CN HCM

SỐ TÀI KHOẢN: 038 100 285 3154